Elektronická cigareta

Jednou z nejškodlivějších složek tabákového kouře je jedovatý oxid uhelnatý – CO. Možná někteří z vás neblahé účinky tohoto plynu ani neznáte. Oxidu uhelnatého si totiž nevšimnete, ani ho nemůžete vidět, neboť je bez barvy a bez zápachu. Přesto způsobuje u toho, kdo ho vdechuje, poruchu elektrokardiogramu a podporuje aterogenezi, což znamená usazování cholesterolu v cévách. Vzhledem k tomu, žeelektronická cigareta žádný oxid uhelnatý neprodukuje, oxid uhelnatý vás nemůže atakovat.
Můžete namítnout, že tabákový dým není jediným zdrojem oxidu uhelnatého. Ale pro kuřáka je zdrojem nejvýznamnějším! Řešení? Elektronická cigareta!

Skoncujte s jedovatým plynem

Nevdechujte zbytečně jedovatý oxid uhelnatý, když je tu naše elektronická cigareta.